Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

 

SMĚRNICE        HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - 

    ČHIS 01:        OCHRANA STAVEB

                                                  A KONSTRUKCÍ PŘED

                           NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY

                           A VLHKOSTI


 

FORMULÁŘ PRO HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI HYDROIZOLAČNÍCH KONSTRUKCÍ
Jméno, Příjmení:

Firma:

Telefon:

Email:

TENTO FORMULÁŘ JE URČEN PRO SBĚR POZNATKŮ A ZKUŠENOSTÍ ODBORNÍKŮ NAVRHUJÍCÍCH, REALIZUJÍCÍCH NEBO UŽÍVAJÍCÍCH HYDROIZOLAČNÍ KONSTRUKCE. VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH POZNATKŮ PŘISPĚJE KE ZPŘESNĚNÍ ÚDAJŮ O SPOLEHLIVOSTI HYDROIZOLAČNÍCH KONSTRUKCÍ V RŮZNÝCH PODMÍNKÁCH ZABUDOVÁNÍ A NAMÁHÁNÍ VODOU (NAPŘ. TAB. 12 SMĚRNICE ČHIS 01) A KE KONTROLE SPRÁVNOSTI KLASIFIKACE POŽADAVKŮ, NAMÁHÁNÍ A OKRAJOVÝCH PODMÍNEK STAVBY.

ZA VŠECHNY ZAZNAMENÁNÉ NÁZORY DĚKUJEME. 


NEPOVINNÝ ÚDAJ. POKUD JEJ VYPLNÍTE, RÁDI HO VYUŽIJEME KE KONZULTACI S VÁMI, ZVLÁŠTĚ V PŘÍPADĚ VÝJIMEČNÝCH ZKUŠENOSTÍ, KTERÉ DO FORMULÁŘE ZAZANAMENÁTE

Další strana